Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

VeiligheidsRegio Zeeland. (15-07-2014) Vragen namens Partij voor Zeeland (PvZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.


 
College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                                       Oostburg, 15 juli 2014
 
Geacht College,
 
Schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), m.b.t. VeiligheidsRegio Zeeland.
 
Toelichting
Naar aanleiding van beantwoording van vragen (raadscommissie Samenleving en Middelen gemeente Sluis) door de VeiligheidsRegio Zeeland d.d. 12 juni 2014 (zie bijlage), heeft onze Statenfractie van de Partij voor Zeeland (PvZ) de hierna volgende vragen aan uw College.
 
Vragen
1.     (a) Gezien het feit dat de traumahelikopter niet meer uit Brugge komt, maar uit Rotterdam (langere aanvliegtijd voor met name Zeeuws-Vlaanderen) willen wij een evaluatie van deze verandering, inclusief onderbouwend cijfermateriaal ontvangen; kan uw College ons die informatie doen toekomen? (b) Daarenboven zijn wij erg benieuwd naar het huidige kostenplaatje t.o.v. de oude situatie, gelet op het feit dat Brugge een VZW betreft (Vereniging Zonder Winstoogmerk); kan uw College ons die informatie eveneens doen toekomen?
2.     ,,Indien het duikteam van Terneuzen niet beschikbaar is, wordt het duikteam van Middelburg of Goes ingezet. Inzet van een duikteam uit België vindt níet plaats, aangezien dit binnen de huidige wet- en regelgeving niet toegestaan is” (antwoord VeiligheidsRegio Zeeland).       Is uw College voornemens stappen te ondernemen (lobby) om deze inefficiënte structuur te doorbreken (aanrijtijd, mogelijke stremming Westerscheldetunnel) en zoals bij de bestrijding van brand reeds het geval is, ook hier daadwerkelijk in te zetten op grensoverschrijdende samenwerking, wat in dit geval eveneens levens kan redden?
3.     Voor wat betreft de communicatie tussen (hulp)diensten in Nederland en België. Als het klopt, dat conform de beantwoording van de VeiligheidsRegio Zeeland, de techniek waarop C2000 (NL) is gebaseerd in de basis afwijkt van de techniek waarop Astrid (BE) is gebaseerd, dan zouden zowel de Nederlandse als de Belgische overheid, in het belang van de ‘grensoverschrijdende veiligheid’, in overweging kunnen nemen elkaar een aantal apparaten te doneren voor het gebruik in de grensregio. Is uw College bereid om ook hier ‘de handschoen op te pakken’ en actief een lobby te starten?
 
Wij vernemen het graag.
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ),
François Babijn, Statenlid