Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

'Vernieuwbouw" Gemeentehuis (07-07-2005) Planvoorstel FUNDEX.

 
 

                                                  

                                                   Gemeente Sluis
                                      t.a.v. het College van B & W
                                      Postbus 27
                                      4500 AA  OOSTBURG
         ER/mb                    
 
 
                                                                      21 februari 2005
 
 
 
 
Geacht College/Geachte Raadsleden Gemeente Sluis,
 
Na de herindeling van alle gemeenten in West Zeeuws Vlaanderen ontstond de noodzaak voor uitbreiding, of nieuwbouw van het gemeentehuis in Oostburg. Als bouwer van het gemeentehuis van Oostburg in de jaren ’50, welk op een mooie plaats is gesitueerd, zou ik het moeilijk kunnen verwerken dat dit mooie gebouw met z’n prachtig glas in beton door ons gefabriceerd, verlaten zou worden voor een nieuwbouw.
 
Om een zo groot mogelijke economische besparing voor de gemeentekas te verkrijgen presenteren wij u hierbij een schets van ons idee. Dit plan is gebaseerd op een satelliet uitbreiding van het bestaande gemeentehuis het geen in onze firma is uitgewerkt, en door architect Verplancke verder gestroomlijnd is.
 
Zoals u ziet wordt niet alleen het aantal m² werkplekken voor ambtenaren vergroot met 1000 m², maar wordt tevens voorzien in een parkeerkelder met ± 50 parkeerplaatsen voor gemeentelijk personeel en –bestuurders. Natuurlijk is een goedkopere versie zonder parkeerkelder ook mogelijk, maar de parkeerplaats bij het gemeentehuis staat nu al vol. Laat staan bij uitbreiding van het gemeentehuis waarbij ambtenaren van Aardenburg en Sluis hier komen werken.
 
Dit plan zoals dit nu voor u ligt is verder aan te passen aan de wensen van het  gemeentebestuur. Maar om u een idee te geven over de grote van de investering voegen wij hierbij de prijs toe, op separate bijgevoegde lijst met beschrijving.
Indien wenselijk kan zo’n uitbreiding geleasd worden over een termijn van 10-15 of 20 jaar, wat misschien de druk op de gemeentelijke financiën verlicht.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit Voorstel is tot stand gekomen door een samenwerking van Verstraeten BV te Oostburg, Gebroeders van de Poel te Terneuzen en Architect Verplancke te Sas van Gent. Wij hopen dat dit plan de keuze mogelijkheid van de gemeente Sluis voor de uitbreiding vergemakkelijkt.
 
Voor inlichtingen en verdere uitleg zijn wij ten allen tijde bereid deze brief toe te lichten.
 
 
Met de meeste hoogachting,
 
 
 
   
 
 
 
 

Uitbreiding Gemeentehuis Sluis, locatie Oostburg.

 

Raming behorende bij voorstel Verstraeten/van der Poel. BV

 

Prijzen op basis van zgn prijspeil voorjaar 2005.

 
 
 
  • Kantoor ruim 1400 m2 bruto                                        € 1.400.000,-
 
  • Garage, 2 laags @ 1290 m2= 2580 m2                    € 1.200.000,-
 
  • Verbindingsgang 50 m2                                            €    100.000,-
 
____________+
€ 2.700.000,-  (ex B.T.W.)
 
 
Opmerkingen.
 
  1. Bovenstaande prijzen zijn op basis van zgn richtgetallen, echter is niet uitgegaan van de “meest simpele” uitvoering,c.q. aankleding.
  2. In de budgettering van de verbindinggang is rekening gehouden met eisen en voorzieningen t.a.v  brandcompartimentering etc, volgens huidige richtlijnen en eisen.
  3. In de garage is vanwege de gekozen oplossing geen mechanische ventilatie nodig.
  4. De geschatte (netto) bouwtijd is door ons geraamd op 30 – 35 weken.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alexander J. Verstraeten
Funderingstechnieken Verstraeten BV
 
 
 
 
 
 

Bijlage: Ruwe raming