Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Veilige voetgangersoversteekplaats voor bewoners van ‘De Burght’ in de kern Oostburg. (07-03-2014) Brief van Lijst Babijn aan de Raad en het College van de gemeente Sluis.

Aan            : De Raad en het College van de gemeente Sluis.
Onderwerp: Veilige voetgangersoversteekplaats voor bewoners van ‘De Burght’ in de kern Oostburg.
Oostburg, d.d. 07-03-2014,
 
Geacht College,
 
Toelichting.
De fractie van Lijst Babijn maakt zich zorgen over de veiligheid van bewoners van ‘De Burght’ in Oostburg, omdat deze bewoners regelmatig de weg (Oprit) moeten oversteken om via de Burg. Erasmusstraat het centrum te kunnen bereiken en er ter plaatse geen maatregelen (bijvoorbeeld in de vorm van een zebrapad) getroffen zijn, om hun veiligheid enigszins te kunnen waarborgen.
Onze fractie beseft dat er een stuk verderop, ter hoogte van ‘Residence Osborgh’, reeds een zebrapad ligt, maar wij nemen in ogenschouw dat de meeste bewoners van ‘De Burght’ in de jaren gekomen zijn en daardoor vaak niet meer mobiel genoeg zijn om te kunnen omlopen. Daar komt nog bij dat niemand graag omloopt en iemand daarom vaak de kortste en meest voor de hand liggende route kiest om zijn of haar doel te bereiken.
N.B. Ons is bekend dat het conform de ‘Wegenverkeerswet’ eigenlijk niet is toegestaan om zebrapaden aan te leggen binnen een 30-kilometer zone, maar wij wijzen er op dat uw College ter hoogte van ‘Residence Osborgh’ ook een uitzondering heeft toegestaan.
 
Vragen
1.    Is uw College bereid om in overleg met betrokkenen (o.a. bewoners, ondernemers) te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de veiligheid van overstekende voetgangers ter hoogte van ‘De Burght’ beter te kunnen waarborgen?
2.    Indien de uitkomst van het onderzoek ‘de aanleg van een zebrapad’ zou zijn, maar twee zebrapaden kort na elkaar ongewenst zijn, wilt u dan ook een mogelijke “verplaatsing” van het bestaande zebrapad in uw afwegingen meenemen?
 
In afwachting van uw reactie verblijven wij,
 
Hoogachtend,
 
Lijst Babijn
L.C.J. Jansen-Schellekens (fractielid)
Nieuveltweg 55, 4501 PZ Oostburg, Tel.: 0117 455443,
E-mail: prcjansen@kpnplanet.nl, Website: www.lijstbabijn.nl