Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

AMENDEMENT 'VISKOTTER' BRESKENS. (20-02-2014) AMENDEMENT Lijst Babijn bestemd voor Besluitvormende Raadsvergadering d.d. 27-02-2014.

Datum vergadering: 27 februari 2014
Agendapunt: 15
Ingediend door: Fractie Lijst Babijn
Onderwerp: Visserij-experience
 
De raad van de gemeente Sluis,
 
Constaterende dat:
·        In antwoord op vragen door het College klip en klaar bevestigd wordt dat het geheel ‘zonder viskotter’ goedkoper uitvalt;
 
Overwegende dat:
  • De risico’s voor het financieel uit de hand lopen van het gehele project door de implementatie van ‘de viskotter’ zonder enige twijfel groter zijn;
  • Genoemde viskotter niet essentieel is voor deze beoogde ‘economische impuls’ voor de gemeente Sluis;
 
Besluit:
Onder punt 1 toevoegen: ,,De ‘viskotter’ uit het project te schrappen en deze per omgaande te verkopen”.


 
En gaat over tot de orde van de dag.
 
Ondertekening indiener(s)

Lijst Babijn