Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Gifgasgranatendumpplaats. (24-10-2013) Art. 44 vragen, namens Partij voor Zeeland (PvZ), gericht aan Gedeputeerde Staten, aangaande de veiligheid/volksgezondheid in de breedste zin, m.b.t. het ontpolderproject t.h.v. Het Zwin.


 
 
 
Aan:
het College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG

Oostburg , 24 oktober 2013Geacht College,

Schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), aangaande de veiligheid/volksgezondheid in de breedste zin, m.b.t. het ontpolderproject t.h.v. ‘Het Zwin’ in relatie tot de in de nabijheid gelegen gifgasgranatendumpplaats (Paardenmarkt) (+ bijlagen).
 
Toelichting.

De Statenfractie van de Partij voor Zeeland (PvZ) wil graag garanties m.b.t. de veiligheid/volksgezondheid in de breedste zin, na afronding van het ontpolderproject t.h.v. ‘Het Zwin’.
 
 
Vragen.
  1. Zijn als gevolg van het realiseren van de voorgenomen ontpoldering t.h.v. ‘Het Zwin’ effecten op de in de nabijheid (vlak voor de kust) gelegen gifgasgranatendumpplaats (Paardenmarkt) uit te sluiten?
  2. Kan uw College onze Statenfractie, met feiten onderbouwd, verzekeren dat na afronding van ontpolderproject ‘Het Zwin’ de veiligheid/volksgezondheid in de breedste zin, gewaarborgd is en blijft?
  3. Is uw College met ons van mening, dat het van goed rentmeesterschap zou getuigen, om de problematiek van deze “tikkende tijdbom”, voor eens en voor altijd in internationaal verband aan te pakken ter voorkoming van mogelijke calamiteiten c.q. een mogelijke internationale ramp in de toekomst?
  4. Zo ja, is uw College bereid daarvoor een lobby te starten? Zo nee, waarom niet?
 
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,

Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ), François Babijn, Statenlid.