Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE Verplicht stellen van apparaat (pinger) teneinde een vermiste duiker sneller te kunnen lokaliseren. (01-11-2013) Motie, namens Partij voor Zeeland, bestemd voor Statenvergadering d.d. 01-11-2013.

                                 
MOTIE
Verplicht stellen van apparaat (pinger) teneinde een vermiste duiker sneller te kunnen lokaliseren, van de leden François Babijn en Johan Robesin, Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)
 
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 1 november 2013,
 
Constaterende dat:
 
  • Binnen onze provincie Zeeland in het verleden helaas een aantal malen een duiker vermist is geraakt, vaak gevolgd door een langdurige zoektocht;
 
  • Voor een dergelijke zoektocht mankracht en materieel moet worden ingezet wat een flinke (financiële) aanslag betekent op de algemene middelen;
 
  • Er een werkend apparaat (pinger) bestaat wat een aantoonbare oplossing betekent voor deze problematiek;
 
Overwegende dat:
 
  • Het in de eerste plaats van levensbelang voor de duiker zelf is om in geval van nood zo snel mogelijk gelokaliseerd te kunnen worden;
 
  • In geval van verondersteld overlijden van een duiker de familie (nabestaanden) er bij gebaat zijn dat hun dierbare zo spoedig mogelijk wordt teruggevonden;
 
  • De periode van vermissing en de kosten die gepaard gaan met het opsporen van een vermiste duiker, met het verplicht stellen van een pinger, substantieel omlaag gebracht kunnen worden;
 
  • De kosten voor een duiker (ongeveer 300 euro) acceptabel zijn en de maatschappelijke baten daar ruimschoots tegen opwegen;
 
Draagt het College op:
 
Er van uitgaande dat de werking van de pinger in voldoende mate is aangetoond, stappen te nemen om het gebruik van een pinger voor duikers binnen de provincie Zeeland (inclusief territoriale wateren) verplicht te stellen.
 
En gaat over tot de orde van de dag,
 
François Babijn                                                                   Johan Robesin