Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

"Vernieuwbouw" Gemeentehuis. (07-07-2005) Raadsvoorstel inzake ingediende plan FUNDEX.

G e m e e n t e S l u i s

 

Raadsvoorstel Pag. 3

 

Het eerder ingediende plan van Funderingstechnieken Verstraeten b.v. komt aan de orde in

 

Hoofdstuk 3.5. Ook dit plan is met voorrang op haalbaarheid onderzocht. In dit plan ontbreekt evenwel een aantal relevante zaken. Hoewel de situering van het gebouw in principe goed is gekozen zal het gebouw niet geïntegreerd zijn in het huidige gemeentehuis. De opzet van het gebouw (de wijze van verdeling van de werkvertrekken en ondersteunende functies in het gebouw als gevolg van het kantoortuin-concept) leent zich niet goed voor de toekomstige gemeentelijke organisatie. Het gebouw is alleen toegankelijk vanuit het huidige gemeentehuis. Ook heeft de welstandscommissie zich negatief uitgesproken over het plan. Als gevolg hiervan is een financiële doorrekening en een financiële vergelijking niet mogelijk. In verband hiermede kan dit plan volgens ons verder buiten beschouwing blijven.