Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Klachten m.b.t. mobiele communicatie. (08-08-2013) Art. 44 vragen van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), aan het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland.

Aan:
het College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG

Oostburg, 08 aug 2013Geacht College,

Schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), n.a.v. klachten m.b.t. kwaliteit mobiele communicatiemogelijkheden in Zeeland.
 
Toelichting.
 
Naar de mening van de Statenfractie van de Partij voor Zeeland (PvZ) dient Provinciale Staten van Zeeland zich in te zetten voor een verbetering van de digitale infrastructuur en mogen wij niet instemmen met een achteruitgang daarvan.
Bedrijven klagen niet alleen over onvoldoende ‘bandbreedte’ om via internet gegevens uit te wisselen maar tevens m.b.t. de bereikbaarheid van hun personeel in “het veld”.
Inwoners en toeristen klagen over gebrekkig GSM bereik; zowel de belverbinding als de internetverbinding laten het dikwijls afweten.
 
Vragen.
 
  1. Is naar de mening van uw College, in geval van ‘calamiteiten’ (inclusief ‘Amber Alert’), de alarmering van onze ingezetenen wel voldoende gewaarborgd?
  2. Is uw College met ons van mening, dat oplossing van deze problematiek (gebrekkige mobiele communicatie) voortvarend ter hand dient te worden genomen, omdat Zeeland anders risico loopt om zich zowel als vestigingsgebied voor bedrijven als toeristische bestemming uit de markt te prijzen?
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,


Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ), François Babijn, Statenlid.