Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Rechtmatigheid vereveningsregelingen. (01-08-2013) Art. 44 vragen van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), m.b.t. rechtmatigheid vereveningsregelingen aan het College van Gedeputeerde Staten.

Aan:
het College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG

Oostburg, 01 aug 2013

Geacht College,

Schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), n.a.v. column in het weekblad ‘Boerderij’ waarin een arrest van de Hoge Raad wordt aangehaald aangaande “vereveningsregelingen” (zie bijlage).
 
Toelichting.
Samengevat komt het er volgens de columnist op neer dat, n.a.v. het door de Hoge Raad uitgesproken vonnis, alle bestaande vormen van “vereveningsbijdragen”, die zowel door gemeenten als provincies worden toegepast, onrechtmatig zijn en kunnen worden teruggevorderd.
 
Vragen.
  1. De Statenfractie van de Partij voor Zeeland (PvZ) wil graag van uw College vernemen of deze, in de betreffende column geuite beweringen, hout snijden en als gevolg van een arrest van de Hoge Raad, daadwerkelijk alle bestaande vormen van “vereveningsbijdragen”, die zowel door gemeenten als provincies worden toegepast, onrechtmatig zijn en kunnen worden teruggevorderd.
  2. Zo ja, kan uw College dan in kaart brengen wat de (financiële) gevolgen voor zowel de provincie Zeeland als de Zeeuwse gemeenten zijn?  
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
 
Hoogachtend,

Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ), François Babijn, Statenlid.