Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Kinderarmoede. (25-06-2013) Vragen Lijst Babijn aan het College van de gemeente Sluis.

Aan            : De Raad en het College van de gemeente Sluis.
Onderwerp: Kinderarmoede (+ bijlage).
Oostburg, d.d. 25-06-2013
 
Geacht College,
 
Toelichting.
Nederland staat nog altijd in de top 10 van rijkste landen ter wereld. Toch groeien er in 2013 bijna 377.000 kinderen op in armoede (Bron: SCP/CBS 2012). Het gaat om 1 op de 9 kinderen (Bron: Kinderombudsman 2013). Hierbij wordt uitgegaan van gezinnen die rond moeten komen van 120% of minder van het sociaal minimum. De kinderfondsen signaleren dat vanwege de economische crisis steeds meer gezinnen met kinderen in de problemen komen. Zonder eten naar school, geen lid van de sportvereniging en niet naar muziekles, geen bijles, geen verjaardagen of geen vriendjes mee naar huis. Zo ziet het leven van een grote groep kinderen in Nederland er vandaag de dag uit. Thuis is het rekenen en schipperen om te overleven. Dit levert voor deze kinderen veel stress op terwijl andere kinderen in dezelfde leeftijd zorgeloos kunnen leven en echt kind kunnen zijn. Kinderen willen graag meedoen met andere kinderen. Opgroeien in armoede is een belangrijke oorzaak van sociale uitsluiting en achterstand, die nauwelijks meer in te halen is. Het vergroot bovendien de kans op problemen in de thuissituatie, waardoor dure (jeugd)zorg nodig is.
(+ Rapport ‘KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND’ in bijlage).
 
Vragen.
  1. Is uw College bekend met deze schrijnende problematiek?
  2. Is uw College bereid om te onderzoeken welke mogelijkheden de gemeente Sluis heeft om tegemoet te komen aan deze belangrijke doelgroep (onze jeugd is immers onze toekomst) en om vervolgens met een voorstel naar de gemeenteraad te komen?
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,
 
Lijst Babijn
François Babijn (fractievoorzitter)
Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg, Tel.: 0117 452945, Fax: 0117451207
E-mail: info@lijstbabijn.nl, Website: www.lijstbabijn.nl