Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Duikongevallen. (22-05-2013) Art. 44 vragen namens Partij voor Zeeland (PvZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.

Aan:
het College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG

Oostburg , 22 mei 2013Geacht College,

Schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), aangaande duikongevallen (+ bijlage).
 
 
Toelichting.
 
Een aantal duikongevallen (waaronder één recent), welke hebben plaatsgevonden binnen onze provincie Zeeland, waarbij er sprake was en is van vermissing, is voor de Statenfractie van de Partij voor Zeeland (PvZ) aanleiding om vragen te stellen aan uw College.
 
Bij duikongevallen kan iedere seconde die verloren gaat het verschil betekenen tussen leven of dood.
Dus zodra een duiker onder water vermist raakt, wordt zijn of haar overlevingskans sterk gereduceerd.
Indien duikers verplicht zou worden (binnen onze provincie Zeeland) om een ‘baken’ mee te voeren, kan de overlevingskans van een duiker in nood o.i. sterk worden vergroot.
(In de bijlage treft u documentatie aan betreffende een dergelijk ‘baken’.)
 
Vragen.
 
  1. Is uw College bereid om op de eerste plaats te laten onderzoeken of een dergelijk ‘baken’ werkt?
  2. Als het werkt, kan uw College dan nagaan of het gebruik van zo’n ‘baken’ binnen Nederland (inclusief territoriale wateren) is toegestaan?
  3. Wil uw College bij gebleken effectiviteit en indien het gebruik van zo’n ‘baken’ is toegestaan, dan vervolgens onderzoeken of het mogelijk is duikers binnen de provincie Zeeland te verplichten om een dergelijke voorziening mee te voeren?
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,

Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ), François Babijn, Statenlid.
BIJLAGE: Vergroot uw veiligheid op zee met de nieuwe EasyDive-POS. EasyDive-POS maakt het terugvinden van vermiste duikers eenvoudig door gebruik te maken van de mogelijkheden van het Automatic Identification System (AIS). Binnen dit systeem is het mogelijk om zogenaamde veiligheidsboodschappen uit te sturen. De EasyDive-POS maakt hiervan gebruik en wel op een zodanige wijze dat de EasyDive-POS zich gedraagt als een op AIS gebaseerde S.A.R.T. (Search and Rescue Transponder). De EasyDive-Pos wijkt in belangrijke mate af van de EasyRescue. De EasyDive-POS is ontwikkeld op verzoek van de Egyptische overheid. In 2010 zijn een groot aantal duikers zoek geraakt in de Egyptische wateren en dat was voor de overheid de belangrijkste reden de beveiligingseisen aan te scherpen. Alle duikscholen dienen voorzien te worden van een duiker-localiseringssystem zodat zoek geraakte duikers eenvoudig kunnen worden gelocaliseerd. Alleen de gemodifiseerde EasyRescue kon aan de hoge eisen voldoen. De EasyDive-POS voldoet probleemloos aan de gestelde voorwaarden zoals, Waterdicht tot 100 meter diepte, niet drijvend, en minimaal 3 mijl bereik. In de test is verder opgenomen dat het localisatie device ook werkt achter een eiland. Net als bij de EasyRescue en de EasyRescue-AA is ook de EasyDive-POS op grote afstand traceerbaar. Daarnaast wordt binnen 1 minuut de exacte locatie weergegeven en dat signaal kan opgevangen worden tot op 40 mijl afstand (in SAR-Vliegtuig).