Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Afsluitbeleid DELTA N.V.. (01-03-2013) Art. 44 vragen aan Gedeputeerde Staten van Zeeland namens de Partij voor Zeeland (PvZ) aangaande 'Afsluitbeleid DELTA N.V..

Aan:
het College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG

Oostburg , 1 maart 2013Geacht College,

Schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), n.a.v. het afsluiten van de meest elementaire levensbehoeften van een Zeeuws gezin door DELTA N.V. en dat nota bene ook nog eens tijdens de wintermaanden.


Toelichting.
Op 26 februari jl. kreeg de Statenfractie van de Partij voor Zeeland (PvZ) een noodoproep van een Zeeuws gezin; DELTA had namelijk, zonder waarschuwing vooraf, elementaire voorzieningen (gas en elektriciteit) van buitenaf afgesloten. Een misverstand m.b.t. een betalingsachterstand van € 348,62 euro over januari 2013 zou hier aan ten grondslag liggen; maar daar gaat het niet om.
Onze fractie is van mening dat wij als Zeeuwse bestuurders een zorgplicht hebben naar onze inwoners van de provincie Zeeland. Wij vinden het derhalve onwenselijk en onmenselijk dat DELTA mensen in het algemeen, maar met name gedurende de wintermaanden, afsluit van de meest elementaire levensbehoeften en letterlijk in de kou laat staan!
(N.B. Indien tijdens een vorstperiode, zoals hier het geval was, gas en elektriciteit worden afgesloten, betekent dat automatisch ook dat je zonder water zit, want dat dien je zelf af te sluiten om bevriezingsrisico te vermijden.)
 
In de flyer van DELTA, die eenieder kan downloaden van de website (als ze tenminste niet zijn afgesloten door DELTA), lezen wij: ,, Als u niet in staat bent de facturen van DELTA te betalen, zijn er mogelijkheden tot het treffen van een betalingsregeling. Deze regeling biedt met name uitkomst als u tijdelijk niet in staat bent een factuur te betalen. U spreidt de lasten dan over een langere periode. Overigens is het zeker niet zo dat u zomaar voor water, kabel, gas of elektriciteit afgesloten wordt. DELTA gaat hier uiterst zorgvuldig mee om”.
Vragen.
 
  1. (a) Is uw College bereid, om reden van het feit dat de provincie Zeeland de grootste aandeelhouder van DELTA N.V. is, om in samenspraak met de andere aandeelhouders de dialoog met dit bedrijf aan te gaan, met als inzet voorkomen dat dergelijke, in onze ogen misstanden, in de toekomst nog langer kunnen plaatsvinden; zo nee, graag uw uitgebreide motivering waarom niet? (b) Tevens willen wij graag van uw College vernemen hoeveel gezinnen DELTA N.V. de afgelopen jaren heeft afgesloten en om welke moverende reden(en).
 
Tot slot wil de Statenfractie van de Partij voor Zeeland (PvZ) uw College er nog op wijzen, dat DELTA de afgelopen periode een stuk coulanter is omgegaan met met name ZALCO en Thermphos, waar DELTA de openstaande energierekening probleemloos met miljoenen liet oplopen, alvorens er “de stekker” uit te trekken. 
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,Hoogachtend,

Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ), François Babijn, Statenlid.