Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Veiligheid binnen de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). (12-02-2013) Art. 44 vragen namens Partij voor Zeeland (PvZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland m.b.t. veiligheid binnen de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ).

Aan:
het College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG

Oostburg , 12 februari 2013Geacht College,

Schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), aangaande de veiligheid binnen de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ).


Toelichting.

De Statenfractie van de Partij voor Zeeland (PvZ) heeft vernomen dat in grote delen van onze provincie Zeeland (tweede risicogebied van Nederland) de opkomsttijden (brandweer) in 50% van de gevallen/calamiteiten niet gehaald worden binnen de norm. Tevens hebben wij vernomen dat niet mag worden uitgesloten dat de huidige norm wordt aangepast zodat een groter percentage, dus zonder investeringen te doen, wel binnen die nieuwe normering zal vallen.
 
Vragen.
 
  1. Kan uw College bevestigen dat in grote delen van onze provincie Zeeland, in een significant percentage van de gevallen, de opkomsttijden niet binnen de huidige norm gehaald worden en hoe hoog dat percentage per dekkingsgebied is?
  2. Zo ja, kan uw College dan aangeven of en zo ja op welke wijze deze veiligheidsproblematiek zal worden aangepakt en hoe dit wordt gewaarborgd in de toekomst (bij mogelijke opheffing van brandweerposten)?
  3. Stel dat er een voorstel komt om de landelijke norm aangaande de opkomsttijden bij te stellen (lees op te rekken), is uw College bereid om daar dan ten spoedigste stelling tegen te nemen vanwege het feit dat wij, de inwoners van onze provincie Zeeland, daar niet bij gebaat zijn omdat in geval van nood iedere seconde telt?
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,

Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ), François Babijn, Statenlid.