Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

DELTA N.V.. (06-02-2013) Art. 44 vragen namens Partij voor Zeeland (PvZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland m.b.t. DELTA N.V..

Aan:
het College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG

Oostburg , 6 februari 2013Geacht College,

Schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), n.a.v. uw beantwoording inzake navordering fiscus op DELTA N.V..


Toelichting.
Op d.d. 17 november 2008 heeft ondergetekende aan uw College een aantal vragen gesteld i.v.m. de door de fiscus aan DELTA N.V. opgelegde navordering inzake de Regulerende Energie Belasting (in kader van ‘groene stroom’).
 
In uw antwoord van d.d. 29-01-2013, ingekomen op 4 februari jl., schrijft uw College: ,,Na lang procederen is er uiteindelijk in 2012 een uitspraak gekomen. Hierbij is aan Delta N.V. een vergoeding van € 8 miljoen toegekend.”
 
Vragen.
Kan uw College uitgebreid toelichten, hoe het mogelijk is dat een indertijd aan DELTA N.V. opgelegde navordering van de fiscus, het bedrijf uiteindelijk een voordeel oplevert van 8 miljoen Euro; of betreft dit de restitutie van een “reservering”?
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,Hoogachtend,

Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ), François Babijn, Statenlid.