Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

NIEUWE MOTIE OORMERKEN 'KRIMPGELDEN'. (24-01-2013) NIEUWE MOTIE bestemd voor Statenvergadering d.d. 25-01-2013.

MOTIE OORMERKEN 'KRIMPGELDEN'
 
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 25 januari 2013,


Constaterende dat:
  • de Rijksoverheid geld beschikbaar stelt aan de provincie Zeeland voor bestrijding van de "Krimp";
  • die middelen niet geoormerkt zijn;
 
Overwegende dat:
  • gezien de impact van dit fenomeen op de 'leefbaarheid' binnen onze Zeeuwse samenleving en de noodzaak om daar tegen op te treden, het meer dan wenselijk maakt om dat geld wel te oormerken;
 
Draagt het college op:
  • de middelen die de Rijksoverheid ongeoormerkt aan de provincie Zeeland beschikbaar stelt, met als doel de “krimp” te bestrijden, per omgaande voor de toekomst en tevens met terugwerkende kracht voor 2012, te oormerken.
En gaat over tot de orde van de dag.