Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE m.b.t. ‘Behoud Serviceniveau Fiets –Voetveer (Breskens-Vlissingen). (24-01-2013) Motie namens Partij voor Zeeland (PvZ) bestemd voor Statenvergadering d.d. 25-01-2013.

MOTIE m.b.t. ‘Behoud Serviceniveau Fiets –Voetveer (Breskens-Vlissingen), van de leden Johan Robesin en François Babijn, Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ).
 
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 25 januari 2013,
 
 
Constaterende dat:
  • in het Statenvoorstel het naar beneden bijstellen van het ‘serviceniveau’, lees de vaarfrequentie, van het Fiets –Voetveer niet wordt uitgesloten;
 
Overwegende dat:
  • minder afvaarten van het Fiets –Voetveer de leefbaarheid van met name het ‘krimpgebied’ West-Zeeuws-Vlaanderen (de gemeente Sluis), met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, negatief zullen beïnvloeden;
  • dit eveneens een negatieve wissel zou trekken op het toerisme aan beide zijden van de Westerschelde; denk onder andere aan de bereikbaarheid per fiets (N.B. Zeeland bezet momenteel de koppositie als ‘De Fietsprovincie’ van Nederland!);
 
Draagt het college op:
  • het ‘serviceniveau’, lees de vaarfrequentie, van het Fiets –Voetveer (tussen Breskens en Vlissingen) ongewijzigd te laten;
 
En gaat over tot de orde van de dag.
 
 
Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)