Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE OORMERKEN 'KRIMPGELDEN' (12-12-2012). Motie namens Partij voor Zeeland, mede ingediend door: SP, NZ, PVV, PvdA, CDA, GL, D66 t.b.v. Statenvergadering van 21-12-2012.

                                             
          
 
MOTIE OORMERKEN 'KRIMPGELDEN'
 
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 21 december 2012,


Constaterende dat:
  • de Rijksoverheid gefaseerd 9,2 miljoen Euro beschikbaar stelt aan de provincie Zeeland voor bestrijding van de "Krimp";
  • dit bedrag niet geoormerkt is;
 
Overwegende dat:
  • gezien de impact van dit fenomeen op de 'leefbaarheid' binnen onze Zeeuwse samenleving en de noodzaak om daar tegen op te treden, het meer dan wenselijk maakt om dat geld wel te oormerken;
 
Draagt het college op:
  • de genoemde middelen die ons door de Rijksoverheid ter bestrijding van de "Krimp" verstrekt zijn en worden, per omgaande te 'oormerken';
 
En gaat over tot de orde van de dag.
 
Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)                 Statenfractie SP
 
 
Statenfractie Natuurlijk Zeeland                            Statenfractie PVV
 
 
Statenfractie PvdA                                                   Statenfractie CDA
 
 
Statenfractie Groen Links                                       Statenfractie D66