Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

INITIATIEFVOORSTEL AFSCHAFFING Verordening tweede woningen Sluis (17-12-2012) Initiatiefvoorstel Lijst Babijn t.b.v. Besluitvormende Raadsvergadering d.d. 31-01-2013.

INITIATIEFVOORSTEL AFSCHAFFING Verordening tweede woningen Sluis
 
Ingediend door: Lijst Babijn
 
De raad van de gemeente Sluis, bijeen op 20 december 2012,
 
 
Constaterende dat:
 
Het College van de gemeente Sluis schriftelijk toestemming heeft verleend aan een ondernemer m.b.t. het verkopen van nog te bouwen woningen als recreatiewoning c.q. ‘ tweede woning’;
Het College daarmee eigenhandig de bestaande verordening onderuit heeft gehaald omdat daarvan een precedentwerking zal uitgaan en derhalve de bestaande regeling niet langer handhaafbaar is;
 
Overwegende dat:
 
Logischerwijs, ter voorkoming van juridische complicaties, de verordening voor ‘Tweede Woningen’ daarom dient te worden afgeschaft;
 
Draagt op:
 
Genoemde verordening in te trekken.
 
 
Ondertekening namens indiener: