Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

AMENDEMENT m.b.t. reservering t.b.v. vertrekregeling 57+, (07-11-2012) Amendement van Partij voor Zeeland (PvZ) bestemd voor Statenvergadering d.d. 09-11-2012.

Begroting
 
AMENDEMENT m.b.t. reservering ad €                        t.b.v. vertrekregeling 57+, van de leden Johan Robesin en François Babijn, Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ).

Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 9 november 2012,


Constaterende dat:
  • Landelijk er naar gestreefd wordt de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen naar 67+;
  • Het door het Provinciebestuur à contrair handelen onze provincie Zeeland een vermogen kost aan verplichte reserveringen en last but not least een enorme boete oplevert!;
Overwegende dat:
  • Het derhalve aan niemand uit te leggen is dat de Provincie Zeeland ambtenaren een dergelijke, daarenboven ook nog riante, vertrekregeling heeft aangeboden;
  • Du moment dat wij (financiële) steun uit "Den Haag" nodig hebben, negatieve "effecten" als gevolg van dit à contrair handelen, niet kunnen worden uitgesloten;
Draagt het college op:
  • Deze reservering uit de begroting te schrappen en de vertrekregeling met onmiddellijke ingang terug te draaien;
 
En gaat over tot de orde van de dag,
 
Partij voor Zeeland (PvZ)
François Babijn                                                            Johan Robesin