Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

AMENDEMENT m.b.t. reservering ad 62.000 t.b.v. respectievelijk afscheid 'huidige' en aanstelling 'nieuwe' CdK. (07-11-2012) Amendement van Partij voor Zeeland (PvZ) bestemd voor Statenvergadering d.d. 09-11-2012

Begroting
 
AMENDEMENT m.b.t. reservering ad € 62.000 t.b.v. respectievelijk afscheid 'huidige' en aanstelling 'nieuwe' CdK, van de leden Johan Robesin en François Babijn, Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ).

Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 9 november 2012,


Constaterende dat:
  • De economische ontwikkelingen in onze provincie Zeeland helaas steeds verder onder druk komen te staan;
  • Een toenemende stroom aan bedrijven zoals o.a. Zalco, Thermphos, Neckerman, in de problemen zijn gekomen;
Overwegende dat:
  • Helemaal losstaand van de waardering voor onze huidige CdK, met name in deze economisch zware tijden gemeenschapsmiddelen doelmatiger ingezet kunnen en moeten worden;
  • Naar onze mening een reservering ad € 20.000,-- t.b.v. deze post toereikend zou dienen te zijn;
  • De overige € 42.000 terug dient te vloeien in de algemene reserve; of wellicht (nog nader te bepalen), ten goede zou kunnen komen aan het 'Mobiliteitsfonds';
Draagt het college op:
  • Conform bovenstaande uitvoering te geven aan dit besluit;
 
En gaat over tot de orde van de dag,
 
Partij voor Zeeland (PvZ)
François Babijn                                                            Johan Robesin