Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Aangekondigde afschaffing rode diesel per 1 januari 2013. (16-10-2012) Schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), aan Gedeputeerde Staten van Zeeland m.b.t. aangekondigde a

Aan
het College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MDDELBURG
 
 
Oostburg , 15 oktober 2012

Geacht College,

Schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), m.b.t. aangekondigde afschaffing rode diesel per 1 januari 2013.
 
Toelichting.
 
Eén van de maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013 voorziet erin om per 1 januari 2013 de zogenoemde rode diesel af te schaffen (uitgezonderd voor de scheepvaart).
De afschaffing van rode diesel betekent dat het huidige verlaagde accijnstarief voor rode diesel komt te vervallen. Het gevolg is dat de kostprijs van zwavelvrije diesel stijgt met € 171,94 per 1.000 liter en die van niet-zwavelvrije diesel met € 182,86 per 1.000 liter. Bovenop deze bedragen komt een heffing van 21% btw, dat wil zeggen € 36,10 per 1.000 liter (zwavelvrije diesel) of € 38,40 per 1.000 liter (niet-zwavelvrij). Per liter wordt de diesel door deze maatregel dus ongeveer 22 eurocent duurder.
 
Om reden van het feit dat ondernemers in België wel kunnen blijven profiteren van brandstof tegen een gereduceerd tarief, is de verwachting van de fractie van de Partij voor Zeeland, dat als gevolg van deze door de Nederlandse overheid aangekondigde maatregel de effecten voor diverse sectoren (zowel direct- als indirect), o.a. bijvoorbeeld de landbouwsector (inclusief loonwerkers), de bouw, de wegtransportsector (inclusief het grondverzet), dramatisch kunnen uitpakken en wij wijzen er op dat mogelijke in het vooruitzicht gestelde compensatiemaatregelen nog geen concrete vorm hebben aangenomen.
 
Vragen.
 
  1. Deelt uw College onze zorg, dat met name de gevolgen voor Zeeuwse ondernemers en de daaraan gekoppelde directe- en indirecte werkgelegenheid, met name voor onze grensprovincie dramatisch kunnen uitpakken?
  2. Is uw College bereid een actieve lobby te starten richting de landelijke overheid, teneinde onze gezamenlijke Zeeuwse belangen zo goed mogelijk te behartigen?

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,


 
Hoogachtend,
 
Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ), François Babijn, Statenlid.


Tijdsbesteding:
• proceduretijd ca. 0,50 uur;
• voorbereiding vragen 1 uur.