Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Verkeersveiligheid Westerscheldetunnel. (27-06-2012) Schriftelijke vraag conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), m.b.t. verkeersveiligheid ontsluitingswegen Westerscheldetunnel d.d. 27-06-20

Aan
het College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
 
 
Oostburg , 27 juni 2012

Geacht College,

Schriftelijke vraag conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), m.b.t. verkeersveiligheid ontsluitingswegen Westerscheldetunnel.
 
Toelichting.
Nu de werkzaamheden aan de ontsluitingswegen aan beide zijden van de Westerscheldetunnel worden afgerond, verbaast het de Statenfractie van de Partij voor Zeeland (PvZ), dat er langs die trajecten, welke slechts voorzien zijn van smalle vluchtstroken, geen 'vluchthavens' zijn aangebracht.
(N.B. Voorafgaand aan de verdubbeling van de rijstroken waren die wel aanwezig)
 
Vraag.
  • Kan uw College uitleggen waarom de Provincie gezamenlijk met andere overheden wel een 'Manifest' ondertekent om te streven naar 0 vermijdbare verkeersslachtoffers, maar vervolgens toestaat dat één van de meest elementaire veiligheidsvoorzieningen, N.B. langs één van de drukst bereden trajecten binnen onze Provincie Zeeland, achterwege wordt gelaten?

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,


Hoogachtend,
Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ), François Babijn, Statenlid.

Tijdsbesteding:
• proceduretijd ca. 0,50 uur;
• voorbereiding toelichting + vraag 0,50 uur.