Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Smoutweg (kern Sluis). (04-06-2012) Brief aan de raad en het college van de gemeente Sluis namens drie partijen.

Aan            : De raad en het college van de gemeente Sluis. 
Onderwerp: Smoutweg (kern Sluis) + Foto's in bijlage.
Oostburg, d.d. 04-06-2012,
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Toelichting.
Zoals reeds bevestigd werd door uw college tijdens de rondvraag van de raadsvergadering op donderdag d.d. 31-05-2012 jl., is het Waterschap voornemens om een aantal wegen, waaronder de Smoutweg, over te dragen aan onze gemeente Sluis. Tevens vermeldde uw college dat de gemeente Sluis tegelijkertijd ook een aantal wegen over zal dragen aan het Waterschap en dat één en ander met gesloten beurs zou gaan plaatsvinden.
Tot slot gaf uw college aan dat nog niet besloten was of de Smoutweg al dan niet vernieuwd en/of verbreed zou worden.
 
Toen de gemeente Sluis jaren geleden toestemming heeft gegeven om in aansluiting op de Smoutweg het bouwen van (opslag)loodsen toe te staan, had men toen al kunnen incalculeren dan de bestaande weg niet geschikt was om zwaar vrachtverkeer te kunnen verwerken en aanpassing noodzakelijk zou zijn.
 
Nu iedereen inmiddels zonder enige twijfel kan vaststellen dat de bestaande weg versleten is, zorgt voor trillingsoverlast voor aanpalende woningen en de kapot gereden bermen er duidelijk op wijzen dat de weg te smal is, is er maar één conclusie mogelijk, namelijk de Smoutweg dient met onmiddellijke ingang vernieuwd en verbreed te worden!
 
Vraag.
Is uw college bereid om bovenstaande mee te nemen in het bestuurlijk overleg met het Waterschap, met als kernpunten dat de Smoutweg z.s.m. vernieuwd en verbreed moet worden en dat voorkomen dient te worden dat onze gemeente Sluis opdraait voor alle kosten die hiermee gepaard gaan?
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij,
Hoogachtend,
 
Lijst Babijn,                    Nieuw Gemeentebelang,                     Helder Zeeuws