Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Waterdunen. (02-04-2012) Art. 44 vragen van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, n.a.v. werkbezoek 'Waterdunen' d.d. 23-03-2012.

Aan het College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
 
 
Oostburg , 02 april 2012
 
Geacht College,
 
Schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), n.a.v. werkbezoek 'Waterdunen' d.d. 23-03-2012.
 
Toelichting + vragen.
 
Dijkveiligheid.
Bij de aanpak van de 'Zwakke Schakels' (primaire waterkering) wordt de veiligheidsnorm 1 : 4000 gehanteerd. Het Waterschap heeft in het verleden immer  aangegeven voornemens te zijn deze normering ook ter hoogte van de 'Panoramaweg' toe te gaan passen.
  1. Kan uw College uitleggen waarom men is afgeweken van de oorspronkelijke plannen en de 'Zwakke Schakel' ter hoogte van de 'Panoramaweg' 1 : 500 blijft, deze 'primaire waterkering' ook niet "overslagbestendig" wordt gemaakt en men het laat afhangen van de zogenaamde "200 jaar veilige duinen" die er achter worden aangebracht? (N.B. Het betreft hier een proefproject en geen conventionele aanpak.)
  2. Is uw College met ons van mening dat indien de 'primaire waterkering'  ter hoogte van de 'Panoramaweg' op zijn minst "overslagbestendig" zou worden gemaakt, net zoals ter hoogte van de 'Herdijkte Zwarte Polder' een paar kilometer verderop, dit de veiligheid ten goede zou komen en dat 'Het Waterschap' deze bijkomende kosten kan dekken uit de miljoenen die men tot op heden, door een uiterst efficiënte aanpak, heeft overgehouden?
  3. Onze Statenfractie van de Partij voor Zeeland (PvZ) wil graag van uw College vernemen aan welke veiligheidsnorm de 'zoutwaterinlaat' ter hoogte van de 'Panoramaweg' gaat voldoen; gaarne uw uitgebreide motivering aangaande die keuze, omdat op die plaats onze veiligheid namelijk niet wordt gewaarborgd door de "200 jaar veilige duinen".
 
Getijdencentrale.
4. Is het mogelijk om een getijdencentrale te integreren ter hoogte van de zoutwaterinlaat, enerzijds t.b.v. de winning van schone energie en anderzijds om de kracht van het instromende en uitstromende water t.b.v. de veiligheid en ter voorkoming van erosie, te dempen?
 
Fluisterboot.
De 'fluisterboot' wordt met tal van superlatieven gepromoot als een enorme toeristische trekker; deze voorziening zou voor de bezoekers 'borg staan' voor een "unieke beleving" van het gebied met zicht op de zogenaamde "BIG FIVE".
5. Kan uw College bevestigen, hetgeen tijdens de presentatie naar voren kwam, dat de 'fluisterboot' een groot gedeelte van het jaar niet mag uitvaren, o.a. niet tijdens 'het broedseizoen' (vier maanden) en mogen wij er van uit gaan dat de boot ook aan de ketting ligt tijdens de 'vogeltrek' (twee periodes per jaar) en zijn we dan niet blij gemaakt met een zogenaamde 'dode mus'?
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,   
 
Hoogachtend,
Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ), François Babijn, Statenlid.
 
Tijdsbesteding:
• proceduretijd ca. 0,50 uur;
• voorbereiding toelichting + vragen 0,50 uur.