Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Bestrijding bisamrat (muskusrat). (28-07-2005) Brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan            : PZC/BN DE STEM (bestemd voor rubriek ingezonden brieven).

Onderwerp : Bestrijding bisamrat (muskusrat).
Oostburg, d.d. 28-07-2005,
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Afgelopen woensdag konden we in de krant lezen dat dierenorganisaties een verzoek aan minister Veerman van L.N.V. gericht hebben om de jacht op muskusratten te verbieden.
De Faunabescherming en Bont voor dieren stelt dat de bestrijding van de muskusratten voor ‘nodeloos en ernstig lijden’ zorgt.
Muskusratten ondergraven o.a. (binnen)dijken, taluds van waterlopen en ondermijnen daarmee ons aller veiligheid.
De organisaties vinden dat het geld dat nu wordt uitgegeven aan de bestrijding prima kan worden gebruikt om eventuele schade te herstellen. Dweilen met de kraan open dus.
 
Andere voorbeelden van vooruitziende blik van dierenorganisaties zijn:
1.     de ‘nieuwe’ Flora en Faunawet die onder hun druk in 2002 tot stand is gekomen. In deze wet werden alle roofdieren beschermd verklaard. De praktijk toonde echter aan dat het niet werkte en inmiddels zijn deze maatregelen grotendeels teruggedraaid.
2.     maatregelen à raison van 10 miljoen Euro om de korenwolf (hamster) in stand te houden. Als gevolg van de ‘nieuwe’ Flora en Faunawet  worden deze nu één voor één door vossen opgepeuzeld (34.000 Euro per korenwolf).
3.     ontpoldering.
   
Dieren worden inmiddels naar mijn bescheiden mening in afdoende mate beschermd, maar wie neemt het nou eindelijk eens op voor ons mensen!?
 
 
Hoogachtend,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : 0117 452945
Fax.     : 0117 451207
E-mail :