Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Verkeersveiligheid. (27-01-2012) Melding aan 'Meldpunt Verkeersonveiligheid Zeeland' m.b.t. verkeersveiligheid ter hoogte van Cadzand-Dorp.

Aan             : Meldpunt Verkeersonveiligheid Zeeland.
Onderwerp: Verkeersveiligheid in het geding als gevolg van plaatsing ongemarkeerde en daarenboven ook nog slecht zichtbare ‘verkeersremmers’ ter hoogte van Cadzand-Dorp.
Oostburg, d.d. 27-01-2012,
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Naar aanleiding van diverse klachten die de Lijst Babijn hebben bereikt, attendeer ik u langs deze weg op een gevaarlijke verkeerssituatie, die vrij recent is ontstaan ter hoogte van de kern Cadzand-Dorp.
 
Toelichting.
Komende vanuit de richting rotonde ‘Potjes’ (Zuidzande – Cadzand-Dorp) stuit een automobilist bij binnenkomst van de kern Cadzand-Dorp (± 100 meter voor de Bergkorenmolen) sinds kort op een paar, onder verantwoordelijkheid van de Provincie Zeeland aangebrachte, “tijdelijke verkeersremmers”.
Door het feit dat deze verkeersremmers niet door bebording worden voorafgegaan en daarenboven in het donker en andere zichtbelemmerende omstandigheden (mist, zware regenval e.d.) slecht zichtbaar zijn, constateer ik en velen met mij, dat de verkeersveiligheid ter plaatse in het geding is.
(N.B. De kans bestaat dat deze “tijdelijke verkeersremmers” een paar jaar dienst zullen moeten doen; dus tijdelijk is in deze een betrekkelijk begrip.)
 
Vraag.
  • Bent u bereid de verantwoordelijke instantie(s) op deze kwestie aan te spreken en er voor te zorgen dat er op zijn minst per omgaande bebording wordt aangebracht en tevens aan te dringen op een duidelijke markering van de betreffende verkeersremmers?
 
In afwachting van uw reactie, verblijf ik,
 
 
Hoogachtend,
 
F. (François) Babijn
Lid Provinciale Staten provincie Zeeland
Fractie Partij voor Zeeland (PvZ)
Lid gemeenteraad gemeente Sluis
Politieke Vereniging Lijst Babijn (LB)
 
T  : 0117 452945, F: 0117 451207
E  : francois.babijn@zeeland.nl
W : www.partijvoorzeeland.nl W : www.lijstbabijn.nl
 
Privé: Bakkersstraat 59, 4501RB Oostburg
 
Statengriffie: Balans 25, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg