Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE ZON VOOR ASBEST. (03-02-2012) Motie namens Partij voor Zeeland bestemd voor Provinciale Statenvergadering d.d. 03-02-2012.

MOTIE ZON VOOR ASBEST
 
van de leden Johan Robesin en François Babijn, Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ).
 
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 3 februari 2012,
 
 
 
Constaterende dat:
 
  • De provincies Drenthe en Overijssel ons zijn voorgegaan in een vooruitstrevende aanpak aangaande de sanering van ‘asbesthoudende dakbedekkingen’ in combinatie met het stimuleren van een alternatieve en milieuvriendelijke wijze van energieopwekking m.b.v. zonnepanelen; 
 
 
Overwegende dat:
 
  • Het plaatsen van zonnepanelen op ‘asbesthoudende daken’ verboden is;
  • De sanering van ‘asbesthoudende daken’ een kostbare aangelegenheid is; 
  • Indien haalbaar, ook het milieu binnen onze mooie provincie Zeeland en daarmee ons rentmeesterschap naar de volgende generaties toe, met een gelijkaardige regeling zoals toegepast in Drenthe en Overijssel, gediend zou zijn;
 
 
Draagt het college op:
Te onderzoeken, of de door de genoemde provincies gehanteerde regelingen, ook in Zeeland zouden kunnen worden toegepast;
 
 
Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)
 
François Babijn
 
Johan Robesin