Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE BEHOUD BIBLIOTHEEK BRESKENS. (26-01-2012) Motie namens Lijst Babijn bestemd voor Besluitvormende Raadsvergadering gemeente Sluis d.d. 26-01-2012.

MOTIE BEHOUD BIBLIOTHEEK BRESKENS
 
De gemeenteraad van Sluis in vergadering bijeen op d.d. 26-01-2012,
 
 
Constaterende dat:
 
  • Directeur R. Crombeen van de Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen via de media heeft laten weten, dat alleen indien de gemeente Sluis alsnog met extra geld over de brug komt, sluiting van de bibliotheek in Breskens kan worden voorkomen;
 
Overwegende dat:
 
  • Het behoud van de bibliotheek te Breskens een breed maatschappelijk belang dient in de vorm van een ‘kenniscentrum’ en tevens ‘ontmoetingsplaats’;
 
Draagt het College op:
 
Alles in het werk te stellen om de bibliotheek in Breskens overeind te houden.
 
 
En gaat over tot de orde van de dag,
 
Lijst Babijn