Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Windmolenpark voor de kust van Knokke-Heist. (05-08-2005) Brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan            : PZC/BN DE STEM (betemd voor rubriek ingezonden brieven).
Onderwerp : Windmolenpark voor de kust van Knokke-Heist.
Oostburg, d.d. 05-08-2005,
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
De exploitatie van een windmolenpark voor de Belgische kust ter hoogte van Knokke-Heist levert alleen maar verlies op (PZC 05-08-2005).

Dat blijkt uit een kosten-batenanalyse met betrekking tot de bouw. Het bevreemdt mij dat men de onderhoudskosten hier buiten beschouwing gelaten heeft. De bouwer, Dredging International, heeft hiermee nochtans voldoende ervaring opgedaan tijdens de realisatie van het grootste Europese offshore windpark bij Denemarken, om hier een prognose op los te kunnen laten. Binnen twee jaar moesten daar 75 van de 80 molens aan land worden gebracht voor revisie.

Andere feiten die men buiten beschouwing laat zijn:
1.     de Provincie Zeeland diende in 2002 bij België bezwaar in, vanwege het bewezen probleem, dat een dergelijk park storing op radar kan veroorzaken. Het betreft hier één van de drukst bevaren scheepvaartroutes ter wereld.
2.     het effect op zandbank De Paardenmarkt indien de stroming zich zou verleggen, of een schip uit koers raakt. Het betreft hier een munitiedumpplaats voor de Belgische kust waar na WO1 o.a. gifgasgranaten gestort zijn met een geschatte totaalinhoud van 1,1 miljoen liter. (Tijdens de akkoorden van Oslo en Parijs ( OSPAR ) heeft men besloten munitiedumpplaatsen niet te ruimen, omdat ruimen gevaarlijker zou zijn dan de boel de boel te laten.)
Onbegrijpelijk is, nu bekend is dat zelfs in het gunstigste geval de kosten 330 miljoen Euro hoger zullen uitvallen dan de baten, de bouw gewoon doorgaat. De andere risico’s worden eveneens genegeerd en neemt men op de koop toe.
Dat heet nou struisvogelpolitiek.
 
 
Hoogachtend,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.    : 0117 452945
Fax.    : 0117 451207
E-mail: