Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE gratis verstrekking strooizout. (22-12-2011) Motie bestemd voor Besluitvormende Raadsvergadering d.d. 22-12-2011.

Datum vergadering: 22 december 2011
Agendapunt: 19b
Ingediend door: Lijst Babijn
Onderwerp: motie gratis verstrekking strooizout
 
De raad van de gemeente Sluis,
 
Constaterende dat:
  • mede ingegeven door de noodzaak om bezuinigingen door te voeren, de gemeente Sluis niet langer een kist met strooizout in alle kernen beschikbaar stelt;
  • navraag leert dat de oude regeling financieel niet langer haalbaar is;
 
Overwegende dat:     
  • er zich vorige winterperiode veel ongelukken hebben voorgedaan als gevolg van slecht schoonmaken van trottoirs;
  • de  veiligheid in de openbare ruimte juist in de winter van groot belang is;
  • de kosten voor inkoop van strooizout voor de gemeente gering zijn, namelijk € 80,-- per ton;
  • een container strooizout in de milieustraat te Oostburg, alwaar toezicht aanwezig is, i.c.m. een tegoedbon in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad of de streekbladen, een compromis zou kunnen betekenen;
      
Draagt het college op:
te onderzoeken of het gratis verstrekken van een emmertje strooizout, op vertoon van een tegoedbon in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad (of streekbladen), in de milieustraat te Oostburg, onder toezicht, haalbaar is;
 
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
 
 
Ondertekening indiener(s)
 
Lijst Babijn