Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE opslag strooizoutvoorraad. (22-12-2011) Motie bestemd voor Besluitvormende Raadsvergadering d.d. 22-12-2011.

Datum vergadering: 22 december 2011
Agendapunt: 19a
Ingediend door: Lijst Babijn
Onderwerp: motie opslag strooizoutvoorraad
 
 
De raad van de gemeente Sluis,
 
Constaterende dat:  
  • er gedurende twee achtereenvolgende winters bij de gemeente een tekort aan strooizout is ontstaan;
  • als gevolg daarvan zout tegen een hoge prijs bijbesteld moest worden;
  • de verkrijgbaarheid van zout ten tijde van het tekort te wensen over liet;
  • als gevolg van het tekort aan strooizout de verkeersveiligheid niet optimaal gewaarborgd kon worden.
 
Overwegende dat:
  • zorg dragen voor de veiligheid van onze inwoners tot de kerntaken behoort;
  • m.u.v. de winterperiode, strooizout in ruime mate en tegen een lage prijs verkrijgbaar is;
  • strenge winters niet te voorspellen zijn, maar je daartegen wel voorzorgsmaatregelen kunt nemen.
 
Draagt het college op:
te onderzoeken wat de inkoop en opslag van een adequate strooizoutvoorraad kost en met een voorstel naar de raad te komen;
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
 
Ondertekening indiener(s)
 
 
Lijst Babijn