Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE AFSCHAFFING NIEUWJAARSRECEPTIE. (22-12-2011). Motie bestemd voor Besluitvormende Raadsvergadering d.d. 22-12-2011.

MOTIE AFSCHAFFING NIEUWJAARSRECEPTIE
 
De gemeenteraad van Sluis in vergadering bijeen op d.d. 22-12-2011,
 
 
Constaterende dat:
 
  • Ongeveer tien procent van de gemeenten in ons land de ‘Nieuwjaarsreceptie’ reeds hebben afgeschaft;
  • Enquêtes bevestigen dat een ruime meerderheid van de bevolking daar achter staat;
 
Overwegende dat:
 
  • Bezuinigen momenteel de belangrijkste kerntaak van de gemeente Sluis is;
  • Het houden van een ‘Nieuwjaarsreceptie’ daarentegen geen kerntaak van de gemeente is;
  • De uitnodigingen voor de ‘Nieuwjaarsreceptie’ van januari 2012 reeds de deur uit zijn;
 
 
Draagt het College op:
 
De ‘Nieuwjaarsreceptie’ per januari 2013 af te schaffen.
 
 
En gaat over tot de orde van de dag,
 
Lijst Babijn