Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

AMENDEMENT aangaande kunstwerk watertoren Oostburg. (03-11-2011) Amendement bestemd voor Besluitvormende Raadsvergadering d.d. 03-11-2011.

Amendement Lijst Babijn aangaande kunstwerk watertoren Oostburg

 

De Gemeenteraad van Sluis in vergadering bijeen op 3 november 2011,

 

 

Constaterende dat:

 

  • de financiële positie van de gemeente Sluis nog steeds zorgelijk is;
  • de watertoren in Oostburg zelf geen eigendom is van de gemeente Sluis en het buitenschilderwerk derhalve niet door de gemeente dient te gebeuren;

 

Overwegende dat:

 

  • het bedrijfsleven benaderd kan worden voor de financiering;
  • de kerntakendiscussie nog gevoerd moet worden;
  • bijna alle subsidies voor maatschappelijke doelen door het college worden wegbezuinigd;

 

Besluit dat:

 

  • het in de begroting opgenomen bedrag van 100.585 euro dient komen te vervallen en deels moet worden ingezet t.b.v. subsidies voor evenementen en ten goede dient te komen aan instellingen die de leefbaarheid binnen de gemeente vergroten;

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie Lijst Babijn