Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Amendement tegen gemeentelijke bijdrage aan verplaatsing ROC. (03-11-2011) Amendement Lijst Babijn (namens oppositiepartijen) bestemd voor Besluitvormende Raadsvergadering d.d. 03-11-2011.

AMENDEMENT

Tegen gemeentelijke bijdrage aan verplaatsing ROC

De raad van de gemeente Sluis, in vergadering bijeen op d.d. 3 november 2011,

 

 

Constaterende dat:

 

  • In de najaarsnota 2011 en de 15e wijziging van de programmabegroting 2011 € 100.000,-- is opgenomen t.b.v. de vestiging van het hoofdkantoor van de gefuseerde ROC Zeeland in Zeeuws-Vlaanderen;

 

Overwegende dat:

 

  • Nu bekend is dat het om 1 miljoen euro aan overheidsgeld gaat en het niet zeker is dat het daarbij blijft, gezien de jaarlijks terugkerende (veel) hogere huisvestingskosten en reiskostenvergoedingen van personeel;
  • Het hoofdkantoor van het ROC Zeeland relatief zeer goedkoop is gehuisvest en in het gebouw nog voldoende ruimte is voor uitbreiding (bron: artikel PZC);
  • Een gedwongen verplaatsing niet ten koste mag gaan van het onderwijs;
  • Zowel de Raad van Bestuur van het ROC Zeeland als het personeel tegen een gedwongen verhuizing naar Terneuzen zijn (bron: artikel PZC);
  • Extra overheidsgeld, met name in Zeeuws-Vlaanderen, veel doelmatiger aangewend zou kunnen worden om het onderwijs beter af te stemmen op de behoeften van het bedrijfsleven;
  • De Zeeuwse economie en werkgelegenheid niet gebaat zijn door een met veel geld gefinancierde interne verschuiving van ‘bestaande krachten’;

                                                                                                                                                

Besluit:

 

  • De gemeentelijke bijdrage van € 100.000,--, t.b.v. de vestiging van het hoofdkantoor van de gefuseerde ROC Zeeland in Zeeuws-Vlaanderen, uit de Najaarsnota 2011 en de 15e wijziging van de programmabegroting 2011 te schrappen;

 

En gaat over tot de orde van de dag,

 

Fractie Lijst Babijn,          Fractie Helder Zeeuws,      Fractie Nieuw Gemeentebelang,