Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE toekomst (voormalig) Stadhuis Aardenburg. (27-10-2011) Motie t.b.v. Besluitvormende Raadsvergadering d.d. 27-10-2011.

M O T I E

TOEKOMST (voormalig) STADHUIS AARDENBURG

De raad van de gemeente Sluis in vergadering bijeen op 27 oktober 2011,

 

Overwegende dat:

  • Het beleid van de gemeente Sluis er op gericht is dat leegstaand gemeentelijk onroerend in principe verkocht dient te worden;
  • Het voormalig stadhuis van Aardenburg conform dit uitgangspunt in de verkoop moet;
  • Volgens het Masterplan Voorzieningen rekening gehouden moet worden met het clusteren van voorzieningen, om de leefbaarheid van een kern te versterken;
  • Aardenburg de cultuurstad is van de gemeente Sluis;

Concluderende dat:

  • De inwoners van Aardenburg wensen dat het voormalige stadhuis een multifunctionele, maatschappelijke functie gaat vervullen;
  • Hiervoor twee initiatieven zijn ontwikkeld, waarbij integratie van het unieke cultuurhistorisch archief, het archeologisch museum en de functie van dorpshuis uitgangspunten zijn;

Draagt het college op:

  • Met de initiatiefnemers de financiële onderbouwing van de beide varianten te toetsen, waarbij moet worden onderzocht of de bouw van enkele woningen in de voormalige werkplaats en de realisatie van enkele kantoorruimtes aan een gezonde financiële exploitatie kunnen bijdragen;
  • De Stadsraad Aardenburg, de Stichting Woongoed en zo mogelijk andere geïnteresseerde partijen bij de planvorming te betrekken;
  • Te onderzoeken of het cultuurhistorisch archief en het archief van de Heemkundige Kring (op deze wijze) in Aardenburg behouden kunnen blijven;
  • In februari 2012 de gemeenteraad één geïntegreerd en financieel goed onderbouwd plan ter besluitvorming aan te bieden;

 

En gaat over tot de orde van de dag,

Lijst Babijn