Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

AMENDEMENT aangaande schoolzwemmen. (27-10-2011). Amendement bestemd voor Besluitvormende Raadsvergadering d.d. 27-10-2011.

Amendement aangaande ‘schoolzwemmen’

 

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 27 oktober 2011,

 

 

Constaterende dat:

  • leren zwemmen belangrijk is voor kinderen. Het is gezond, goed voor de lichamelijke ontwikkeling, maar vooral ook: belangrijk voor de veiligheid van kinderen. We leven nu eenmaal in een land met heel veel water;
  • De Vlaamse overheid ‘kunnen zwemmen’ zelfs als ‘eindterm’ heeft opgenomen in het lesprogramma van de lagere school;

Overwegende dat:

  • de kosten voor minderbedeelde gezinnen, om kinderen zwemles te laten volgen, een hinderpaal kunnen vormen indien schoolzwemmen zou worden afgeschaft;
  • schoolzwemmen voor de gemeente een kostenpost is, maar een mensenleven in mijn optiek van onschatbare waarde is;

 

Draagt het college op:

 

  • ‘Heroverweging subsidie schoolzwemmen’ (pagina 24) te schrappen uit het WMO-beleidsplan ‘Samen Leven’.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

François Babijn (Lijst Babijn)