Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

AMENDEMENT tegen 'Rood voor Groen' regeling. (27-10-2011) Amendement t.b.v. Besluitvormende Raadsvergadering d.d. 27-10-2011.

AMENDEMENT

Tegen 'Rood voor Groen' regeling

 

De raad van de gemeente Sluis, in vergadering bijeen op d.d. 27 oktober 2011,

 

 

Constaterende dat:

 

  • Afgaande op de economische feiten die zich dagelijks openbaren, het niet uitgesloten is dat wij mogelijk getroffen zullen worden door een crisis die zijn weerga niet kent;
  • Onze gemeente daarenboven ook nog geconfronteerd wordt met een negatieve demografische ontwikkeling;

 

Overwegende dat:

 

  • De bestaande ‘Rood voor Groen’ regeling een drempel kan vormen voor bestaande bedrijven m.b.t. het doen van nieuwe investeringen en de vestiging van nieuwe bedrijven in de weg kan staan;
  • De mogelijke uitbreiding van bestaande -en de vestiging van nieuwe bedrijven, arbeidsplaatsen op kunnen leveren;
  • Werkgelegenheid één van de basisvoorwaarden is voor vestiging van nieuwe inwoners en daarmee een steunpilaar vormt voor onze plaatselijke economie;
  • Overheden onder bepaalde voorwaarden, bij wijze van spreken, soms (veel) water bij de wijn (willen) doen om bedrijven of bedrijvigheid aan te trekken (ALDI, jachthaven Cadzand-Bad, marinierskazerne);

                                                                                                                                                

Besluit:

 

  • De ‘Rood voor Groenregeling’ uit de betreffende visies te schrappen in afwachting van betere tijden;

 

 

En gaat over tot de orde van de dag,

 

François Babijn (Lijst Babijn)