Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE Tegen aanleg Staats-Spaanse Linies en cultuurhistorische dijken. (27-10-2011) Motie t.b.v. Besluitvormende Raadsvergadering d.d. 27-10-2011.

MOTIE

 

Tegen aanleg Staats-Spaanse Linies en cultuurhistorische dijken.

 

De gemeenteraad van Sluis in vergadering bijeen op 27 oktober 2011,

 

Constaterende dat:

 

  • Een ruime meerderheid van de bevolking binnen onze gemeente gekant is tegen de aanleg van Staats-Spaanse Linies en cultuurhistorische dijken;
  • De toeristische impuls, die volgens voorstanders hiervan uit zou gaan, niet kan worden aangetoond, wat ook nog eens wordt onderschreven door het feit dat er ter hoogte van de SSL niet eens parkeerplaatsen zijn voorzien;
  • Dergelijke “puisten” in het landschap een wissel trekken op onze beroemde weidse vergezichten;

 

Overwegende dat:

 

  • Met name in deze economisch zware tijden gemeenschapsmiddelen doelmatiger ingezet kunnen worden;
  • Het ongewenst is dat de aanleg geschiedt met vervuilde grond;
  • Beheer en onderhoud, gezien alle bezuinigingen, ook niet gegarandeerd kan worden;

 

Draagt het college op:

 

  • Staats-Spaanse Linies en cultuurhistorische dijken uit betreffende visies te schrappen;

 

 

En gaat over tot de orde van de dag,

 

François Babijn (Lijst Babijn)