Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Veilig beleggen van alle Provinciale tegoeden. (16-09-2011) Art. 44 vragen namens de Partij voor Zeeland aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.

Aan           : het College van Gedeputeerde Staten.

Onderwerp: schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), m.b.t. ‘Veilig beleggen’ van alle Provinciale tegoeden.

Oostburg, d.d. 16-09-2011,

 

 

Geacht College,

 

Toelichting.

Veilig beleggen.

In 2008 heeft ondergetekende, namens de Partij voor Zeeland, er reeds in de commissie Economie en Mobiliteit bij uw College op aangedrongen, om onze Provinciale tegoeden veilig onder te brengen bij het Ministerie van Financiën.

 

Gelet op de uitermate hoge risico’s welke op dit moment de financiële markten parten spelen en de wereldwijde monetaire onrust, waarmee ook ons land in alle hevigheid wordt geconfronteerd, vragen wij uw College nogmaals bovenstaande in overweging te nemen.

 

Vragen.

  1. Is uw college met ons van mening dat de omvang van de huidige financiële crisis noopt tot het nemen van drastische maatregelen; met name daar waar het gaat om het kiezen van veilige beleggingsvormen aangaande onze Provinciale tegoeden en het derhalve veiliger is om alle Provinciale tegoeden z.s.m. onder te brengen bij het Ministerie van Financiën?
  2. Indien uw College desondanks toch van mening mocht zijn dat het niet veiliger is om onze Provinciale tegoeden per direct onder te brengen bij het Ministerie van Financiën, kunt u dan uitgebreid aangeven waarom niet?  

 

Hopende op, gezien de urgentie, een spoedige beantwoording door uw College, verblijven wij,

 

 

Hoogachtend,

 

Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ), François Babijn, Statenlid.