Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Motie Kaderstelling (12-07-2011). Motie bestemd voor Besluitvormende Raadsvergadering d.d. 14-07-2011 namens oppositiepartijen.

M O T I E

 

KADERSTELLING

 

De raad van de gemeente Sluis in  vergadering bijeen op donderdag 14 juli 2011,

 

Constaterende dat:

 

·       de gemeenteraad op vrijdag 8 juli jl. door het college, m.b.t. ontwikkelingen aangaande het centrum van de kern Oostburg, geconfronteerd werd met voldongen feiten; enerzijds een ingrijpende wijziging van de opzet en anderzijds het persbericht;

·       de gemeenteraad, als hoogste besluitvormende orgaan binnen de gemeente, voor die ontwikkelingen derhalve door de bevolking verantwoordelijk wordt gehouden en als gevolg daarvan, naar aanleiding van het persbericht, terecht op wordt aangesproken;

·       het persbericht een hoop onrust heeft veroorzaakt; met name bij betrokkenen;

 

 

Overwegende dat:

 

·       de gemeenteraad een kaderstellende rol heeft en het college een uitvoerende;

·       de gemeenteraad derhalve o.i. in een eerder stadium bij deze nieuwe ontwikkelingen betrokken had moeten worden;

 

 

Draagt het college op:

 

·       in het vervolg de gemeenteraad continu (indien noodzakelijk vertrouwelijk), op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen aangaande de gemeente Sluis, zodat de raad, indien het noodzakelijk wordt geacht, tijdig kan “bijsturen”;

·       terughoudend om te gaan met het uitbrengen van persberichten als het “gevoelige kwesties” aangaat en bij twijfel deze, waar het bevoegdheden van de raad aangaat, alleen in samenspraak en met instemming van de raad, te versturen; 

 

 en gaat over tot de orde van de dag,