Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE Strooizout (08-07-2011) Motie bestemd voor Statenvergadering d.d. 08-07-2011 namens de Partij voor Zeeland.

MOTIE Strooizout

van de leden Johan Robesin en François Babijn, Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ).

Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag  8 juli 2011,

 

Constaterende dat:

  • er gedurende twee achtereenvolgende winters bij de provincie een tekort aan strooizout is ontstaan;
  • als gevolg daarvan zout tegen een hoge prijs bijbesteld moest worden;
  • de verkrijgbaarheid van zout ten tijde van het tekort te wensen over liet;
  • als gevolg van het tekort aan strooizout de verkeersveiligheid niet optimaal gewaarborgd kon worden;

 

Overwegende dat:

  • o.i. het onvoldoende strooizout op voorraad houden in strijd is met de doelstelling in het manifest (aangaande verkeersveiligheid) met als titel ‘Op weg naar 0’ (0 staat voor streefgetal aantal verkeersslachtoffers), dat de provincie Zeeland samen met andere overheden heeft ondertekend;
  • zorg dragen voor de veiligheid van onze inwoners tot de kerntaken behoort;
  • m.u.v. de winterperiode, strooizout in ruime mate en tegen een lage prijs verkrijgbaar is;
  • strenge winters niet te voorspellen zijn, maar je daartegen wel voorzorgsmaatregelen kunt nemen;

 

Draagt het college op:

  • te onderzoeken wat de inkoop en opslag van een adequate strooizoutvoorraad kost en met een voorstel naar Provinciale Staten te komen;
  • de andere Zeeuwse overheden (Waterschap, gemeenten) hierbij te betrekken;

 

 

François Babijn

 

 

Johan Robesin