Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

AMENDEMENT tegen bebouwing in de duinen. (23-06-2011) Amendement bestemd voor besluitvormende raadsvergadering d.d. 23-06-2011.

AMENDEMENT

Tegen bebouwing in de duinen

 

De gemeenteraad van Sluis in vergadering bijeen op 23 juni 2011,

 

Constaterende dat:

 

·          de strandnota ruimte biedt voor het plaatsen van bouwwerken in de duinen;

 

Overwegende dat:

 

·        wij de horizon aan onze schitterende Zeeuws-Vlaamse kust niet verder willen aantasten en zeker geen precedenten willen scheppen;

·        wij derhalve in de strandnota opgenomen willen zien dat er geen enkele mogelijkheid geboden wordt voor het plaatsen van bouwwerken in de duinen;

 

Besluit:

·        dat nr. 4 van het raadsvoorstel Strandnota (pagina 2 artikel d): ‘Toestaan van bebouwing in het duingebied’, in zijn geheel dient te worden geschrapt en daarvoor in de plaats de zin: ‘Het plaatsen van bebouwing in het duingebied is ongewenst en wordt derhalve niet toegestaan’ wordt toegevoegd;

·        dat de Strandnota evenals de Structuurvisie op dat punt conform moeten worden aangepast;

 

En gaat over tot de orde van de dag,

 

Fractie Lijst Babijn