Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

AMENDEMENT m.b.t. aquacultuur als onderdeel vaststelling ‘Bestemmingsplan Buitengebied’ (23-06-2011) Amendement bestemd voor besluitvormende raadsvergadering d.d. 23-06-2011.

AMENDEMENT

 

Aquacultuur als onderdeel vaststelling ‘Bestemmingsplan Buitengebied’

 

 

De raad in vergadering bijeen op 23 juni 2011,

 

Overwegende dat:

 

·        in het nieuwe ‘Bestemmingsplan Buitengebied’ mogelijkheden worden gecreëerd t.b.v. ‘zilte teelten’ in zogenaamde ‘foliebassins’;

·        foliebassins relatief makkelijk lek kunnen raken o.a. bij bewerkingen en als gevolg van schade veroorzaakt door muskusratten;

·        de restrictie om aquacultuur in de nabijheid van zoetwaterbellen niet toe te staan vragen oproept;

·        slechts maatregelen worden geadviseerd ter voorkoming van verzilting van omringende landbouwgronden, waterlopen en grondwater; maar deze maatregelen niet verplicht worden opgelegd;

·        lekkage moeilijk is vast te stellen vanwege de continue toevoer van vers water;

 

Spreekt als zijn mening uit dat:

 

·        de geadviseerde maatregelen ter voorkoming van verzilting niet facultatief te stellen, maar verplicht moeten worden opgelegd;

 

Besluit:

 

·        het ‘Bestemmingsplan Buitengebied’ vast te stellen met dien verstande dat de geadviseerde maatregelen ter voorkoming van verzilting bij aquacultuur verplicht dienen te worden opgelegd;

 

 

en gaat over tot de orde van de dag,

 

Fractie Lijst Babijn.