Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Zeeuwse Tong (06-06-2011) Vragen aan Gedeputeerde Staten van Zeeland namens de Partij voor Zeeland.

ZEEUWSE TONG

 

Al bijna een half jaar wacht de Partij voor Zeeland op antwoord!

 

De Statenfractie van de Partij voor Zeeland is niet tevreden met de beantwoording van onze art. 44 vragen (januari 2011) aangaande het ‘Proefproject Zeeuwse Tong’.

Omdat de Partij voor Zeeland destijds niet in de gelegenheid werd gesteld om tijdens de Commissie Ruimte Ecologie en Water (REW) aanvullende vragen te stellen, maar werd doorverwezen naar de Commissie Economie en Mobiliteit (E en M) om daar vervolgens ook weer twee keer nul op rekest te krijgen, dringen wij nu (inmiddels bijna een half jaar later), nogmaals bij Gedeputeerde Staten aan op beantwoording van onderstaande vragen.

 

Vragen inclusief toelichting.

  • Zeeuwse Tong overweegt Solea over te nemen wegens de grote kennis over het kweken van vis. Waarom? Want vorig jaar ging Solea failliet ondanks een garantstelling van € 500.000,-- door de provincie Noord-Holland.
  • Hoe komt het dat men niet in staat is binnen een kort tijdsbestek tongen te verplaatsen of warmer water toe te voegen teneinde het doodvriezen te voorkomen?
  • Waarom heeft men geen preventieve maatregelen ter voorkoming getroffen naar aanleiding van de steeds betrouwbaarder wordende weersvoorspellingen?
  • In antwoord op vragen van onze fractie d.d. 17-01-2011 was nog niet duidelijk welk percentage tong er verloren was gegaan. Kunt u nu inmiddels wel aangeven welk percentage van de “proefdieren” er verloren is gegaan?
  • De directeur/eigenaar van zagerkwekerij Topsy Baits in Wilhelminadorp en tevens eigenaar van Dragon Baits in Wales (Bert Meijering), stelt dat hij in het eerste jaar 90% sterfte onder de zagers had en in het tweede jaar 80%. Inmiddels heeft hij een succesvol bedrijf opgebouwd dat exporteert naar 40 landen. Deze zelfde directeur, met ruime ervaring op het gebied van aquacultuur, geeft onomwonden aan, in de Provinciale uitgave ‘Naar een ruimtelijke strategie voor aquacultuur’, dat hij niet gelooft in de Zeeuwse tong. Tong is een heel dure vis, wat hem betreft, kun je beter zeeforel gaan kweken. Hoe serieus neemt uw college dergelijke uitspraken?
  • In antwoord op onze vragen stelt uw college dat het doel van het project is voldoende kennis en ervaring te genereren om ondernemers succesvol met deze kweekmethode te laten beginnen. Is dat niet volledig in tegenspraak met de uitspraak in de Provinciale uitgave ‘Aquacultuur in Zeeland: de blauwe revolutie’ (pag. 43); ik citeer: ,,Het plan Zeeuwse tong heeft als concreet doel over 10 jaar in Zeeland 15.000 ton tong per jaar te produceren”?

 

De Statenfractie van de Partij voor Zeeland wil benadrukken dat zij er niets voor voelt dat de Provincie dit proefproject nog langer financieel steunt. De verwachting dat deze wijze van - niet erg diervriendelijke - viskweek een veelbelovende economische sector van betekenis kan worden is niet waargemaakt. Wij zijn daarom van mening dat het geld beter besteed kan worden aan reguliere visserij.