Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Hondenoverlast op onze stranden. (04-08-2005) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis.

Aan            : Het College van de Gemeente Sluis.
Onderwerp : Hondenoverlast op onze stranden.
Oostburg, d.d. 04-08-2005,
 
 
Geachte heren,
 
Jaarlijks terugkerende klachten van inwoners en toeristen zijn voor mij aanleiding U nogmaals te attenderen op het probleem van ‘hondenoverlast op onze stranden’.
 
Toeristen uit zowel binnen als buitenland bezoeken onze kust in grote getale om te genieten van rust, de ruimte en vooral een schoon strand (blauwe vlag).
Aanwezigheid van honden is er de oorzaak van dat het strand bacterieel of anderszins (spoelwormen e.d.) besmet raakt, met alle gevolgen van dien voor de volksgezondheid. Daar komt nog bij dat er in Nederland jaarlijks ruim tweehonderdduizend hondenbeten worden geregistreerd (het zijn er dus nog veel meer).
Kortom diverse redenen kunnen er aan ten grondslag liggen waarom de aanwezigheid van deze viervoeters niet door iedereen op prijs wordt gesteld.
 
In navolging van andere badsteden, zowel nationaal als internationaal, verzoek ik U, voor de duur van een door U nader te bepalen periode, stranddelen aan te wijzen voor hondenbezitters en de rest als verboden gebied te markeren. Daarmee is het probleem voorgoed van de baan.
Rondvraag onder zowel honden- als niet hondenbezitters leert dat er voor een dergelijke maatregel voldoende draagvlak bestaat.
 
Hopende op Uw begrip en doortastend optreden, verblijf ik,
 
Met de meest hoogachting,
 
 
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.     : 0117 452945
Fax.     : 0117 451207
E-mail :