Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE AFSCHAFFING ‘GEBRUIKSVERORDENING TWEEDE WONINGEN’ (23-02-2011) Motie bestemd voor Besluitvormende Raadsvergadering d.d. 24-02-2011, namens oppositiepartijen.

MOTIE AFSCHAFFING ‘GEBRUIKSVERORDENING TWEEDE WONINGEN’

 

De raad van de gemeente Sluis in vergadering bijeen op 24 februari 2010,

 

Constaterende dat:

·        er een groot aantal woningen te koop wordt aangeboden binnen de gemeente Sluis;

·        het merendeel van deze woningen reeds gedurende langere tijd te koop staat;

·        een percentage van dit aanbod helaas staat te “verkrotten”, wat de omgeving niet ten goede komt;

·        de prijsontwikkeling van het onroerend goed binnen onze gemeente, mede door deze factoren, daar in zijn algemeenheid onder lijdt en daarmee terughoudendheid van potentiële kopers in de hand werkt;

 

Overwegende dat:

·        afschaffing van de ‘Gebruiksverordening Tweede Woningen’ een bodem kan leggen in de onroerendgoedmarkt (conform één van de doelstellingen bij de aanpak van de “krimp”;

·        mensen die een tweede woning (meestal vakantiewoning) willen kopen, er voor kunnen zorgen dat permanente leegstand wordt teruggedrongen en tevens verkrotting wordt tegengegaan;

·        afschaffing van de ‘Gebruiksverordening Tweede Woningen’ geen bedreiging hoeft te zijn voor de leefbaarheid van kleine kernen, maar juist gezien kan worden als een kans om de uitstraling en daardoor ook de leefbaarheid van die kernen te verbeteren;

·        ook nieuwbouwprojecten door afschaffing van genoemde regelgeving een broodnodige impuls zullen krijgen;

·        last but not least, door afschaffing van deze ‘Gebruiksverordening Tweede Woningen’ een drempel voor (buitenlandse) investeerders wordt geslecht;

 

Draagt het college op:

·        de ‘Gebruiksverordening Tweede Woningen’ conform aan te passen en dit te verwerken in de woonvisie;

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie Lijst Babijn, Fractie Nieuw Gemeentebelang, Fractie Helder Zeeuws.