Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Stimulans grensoverschrijdend toerisme d.m.v. alternatief ‘Sluis aan Zee’ (+ bijlage / zie blz. 2). (20-02-2011) Brief aan de raad en het college van de gemeente Sluis.

Aan             :  De raad en het college van de gemeente Sluis.

Onderwerp: Stimulans grensoverschrijdend toerisme d.m.v. alternatief  ‘Sluis aan Zee’ (+ bijlage / zie blz. 2).

Oostburg, d.d. 20-02-2011,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Toelichting.

Vraag naar aanleiding van een artikel in de PZC d.d. 18-02-2011 (zie bijlage) aangaande de discussie over verbreding van het Schipdonkkanaal. Dat kanaal verbindt het achterland met Zeebrugge. Om de bereikbaarheid naar de toekomst toe te kunnen blijven garanderen, moet het kanaal worden verbreed. Een mogelijkheid is samenvoeging met het naastgelegen Leopoldkanaal.

 

Ik wil bij deze met name aandacht vragen voor de daarin geopperde suggestie c.q. mogelijkheid dat het nieuwe kanaal bij Oostkerke op de Damse Vaart zou aangesloten kunnen worden, waardoor die bereikbaar wordt vanaf de Noordzee en vanuit Gent, omdat daardoor ook Sluis een open verbinding met de Noordzee zou kunnen hebben.

 

Vraag.

1.     Is uw college bereid, om in het belang van een broodnodige (toeristische) impuls voor onze streek, op bestuurlijk niveau zowel in Nederland als in België te gaan pleiten voor een dergelijke ontsluiting?

 

In afwachting van uw reactie, verblijf ik,

 

 

Hoogachtend,

 

Lijst Babijn

François Babijn (fractievoorzitter)

Bakkersstraat 59

4501RB Oostburg

Tel.      : 0117 452945

Fax       : 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl

 

 

 

Ruzie houdt onderhoud weg Damse Vaart tegen

door Martijn de Koning. vrijdag 18 februari 2011 | 06:57 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 18 februari 2011 | 06:59 PZC

 

DAMME - Ruzie over de Damse Vaart (het kanaal Sluis-Brugge) houdt ontwikkelingen in en langs het kanaal tegen. De provincie West-Vlaanderen en de dienst Waterwegen, onderdeel van het Vlaams Gewest, liggen in de clinch over het eigendom van het kanaal.

Achterliggende reden is de discussie over verbreding van het Schipdonkkanaal. Die verbindt het achterland met Zeebrugge. Om die bereikbaarheid te garanderen, moet het kanaal worden verbreed. Een mogelijkheid is samenvoeging met het naastgelegen Leopoldkanaal. Het nieuwe kanaal zou bij Oostkerke op de Damse Vaart aangesloten kunnen worden, waardoor die bereikbaar wordt vanaf de Noordzee en vanuit Gent. Ook Sluis zou in dat geval een open verbinding met de Noordzee kunnen hebben. De dienst Waterwegen claimt het eigendom van de Damse Vaart, omdat zij zeggenschap over 'bevaarbare wateren' heeft. De provincie, de huidige eigenaar, zou wel verantwoordelijk blijven voor de naastgelegen wegen. Die zit dat niet zitten. Tot er duidelijkheid is, weigert zij onderhoud te plegen aan de slechte weg langs de vaart.