Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Bezuinigingsvoorstel aangaande ‘nieuwjaarsreceptie’. (28-12-2010) Brief aan de raad en het college van de gemeente Sluis.

Aan           : De raad en het college van de gemeente Sluis.

Onderwerp: Bezuinigingsvoorstel aangaande ‘nieuwjaarsreceptie’.

Oostburg, d.d. 28-12-2010,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Toelichting.

Gezien het feit, dat bezuinigen o.i. momenteel de belangrijkste kerntaak van de gemeente Sluis zou moeten zijn, stelt de fractie van Lijst Babijn voor, om de ‘nieuwjaarsreceptie’ in navolging van de gemeente Amsterdam, weg te bezuinigen.

 

Vragen.

1.     Is uw college met de fractie van lijst Babijn van mening, dat bezuinigen momenteel de belangrijkste kerntaak van de gemeente Sluis is?

2.     Is uw college met ons van mening, dat het houden van een ‘nieuwjaarsreceptie’ daarentegen geen kerntaak is van de gemeente?

3.     Kan uw college zich vinden in de conclusie, dat in het belang van onze gemeente Sluis, derhalve de ‘nieuwjaarsreceptie’ geschrapt dient te worden?

 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij,

 

 

Hoogachtend,

 

Lijst Babijn

François Babijn (fractievoorzitter)

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg
Tel.       : 0117 452945

Fax       : 0117 451207
E-mail   : fbabijn@planet.nl

Website: www.lijstbabijn.nl