Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Fietspad Groede Oostburg. (28-12-2010) Brief aan de Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap.

Aan           : De AV en het DB van het Waterschap.

Onderwerp: Fietspad Groede – Oostburg (+ bijlage).

Oostburg, d.d. 28-12-2010,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Toelichting.

In uw persbericht (d.d. 28-12-2010) lezen wij het heugelijke nieuws dat in het voorjaar van 2011 uiteindelijk, door een gezamenlijke financiële inspanning en een constructieve samenwerking tussen de drie betrokken overheden, te weten het Waterschap, de Provincie Zeeland en de gemeente Sluis, de lang gekoesterde wens van de bevolking in vervulling zal gaan; namelijk de aanleg van het fietspad Groede – Oostburg.

 

Een domper op de feestvreugde is echter het feit dat er tussen de bebouwde kom van Groede en het kruispunt Schoondijkseweg / Barendijk geen aparte fietsvoorziening komt, omdat het Waterschap voor dit stuk de benodigde strook grond niet heeft aan kunnen kopen.

 

Vragen.

1.     Is uw Dagelijks Bestuur met onze fractie van mening, dat het ontbreken van dat laatste stuk fietspad uiterst ongewenst is en aanleiding kan geven tot gevaarlijke verkeerssituaties, omdat het overige (gemotoriseerde)verkeer, met name toeristen die niet met de situatie bekend zijn, daar geen fietsers of wandelaars meer op de rijbaan verwachten?

2.     Is uw DB bekend met de uitvinding van het ‘Fietscaisson’ door de Nijmeegse ontwerper Jean-Paul de Garde (zie bijlage)?

3.     Zou, naar de mening van uw DB, met toepassing van deze uitvinding wellicht het resterende deel van het fietspad gerealiseerd kunnen worden (pilot project)?

 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij,

 

 

Hoogachtend,

 

Onafhankelijke Waterschapspartij

François Babijn / W.C.M. Gijsel

p.a.Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg, Tel.: 0117 452945, Fax: 0117 451207
E-mail   : fbabijn@planet.nl

Website: www.lijstbabijn.nl