Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE ONDERZOEK THERMPHOS (23-12-2010) Motie t.b.v. Besluitvormende Raadsvergadering Sluis d.d. 23-12-2010.

MOTIE ONDERZOEK THERMPHOS

 

 

 

De raad van de gemeente Sluis in vergadering bijeen op 23 december 2010,

 

 

 

Constaterende dat:

·        de provincie Zeeland € 100.000,-- uittrekt t.b.v. een onafhankelijk onderzoek aangaande de kwestie ‘Thermphos’;

 

 

Overwegende dat:

·        er (gezondheids)klachten van verontruste inwoners uit de regio Hoofdplaat zijn binnengekomen;

 

 

Draagt het college op:

·        alles in het werk te stellen, om het gehele grondgebied van onze gemeente Sluis, inclusief haar inwoners, bij dit onderzoek te laten betrekken;

 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie Lijst Babijn.